Home ข่าว/กิจกรรม กิจกรรมจากทางไทยมาร์ท บริษัทไทยมาร์ทสโตร์จำกัด_ศูนย์ค้าส่งสินค้าสำเพ็ง_เข้าร่วมงาน“ผนึกกำลัง ประสานใจให้เกินพอเพื่อผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง”
P1140702 เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัทไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด ศูนย์ค้าส่งสินค้าสำเพ็ง ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน ผนึกกำลัง ประสานใจให้เกินพอ เพื่อผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมงาน อาทิ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย , โครงการลูกพระดาบส ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องยนต์ อบรมอาชีพ ให้บริการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และคุณภาพดี ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทอง ที่ประสบอุทกภัย 
P1140703 P1140705 P1140741 P1140778 P1140803 P1140818 P1140851 P1140859 P1140881